روانشناس جوان
 بِسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيم                  اَلا به ذِکرِ الله تَطمَئِنُ القُلوب

                                    طرح درس روزانه

 

 

 موضوع:علوم  تجربی  عنوان:رشد بدن   نام و نام خانوادگی معلم:سارا اربابی       تعداد فراگیران: 10   نفر                 پایه تحصیلی:دوم ابتدایی   سال تحصیلی : 90-1389  تاریخ ارایه:03/3/139    چیدمان کلاس: گروه های 5  نفره    زمان پیشنهادی: 30دقیقه                      

  

 

 

     مشخصات

  

  فراگیران با شرایط مناسب جهت رشد بدن آشنا شوند. اهداف کلی

  

 


 

    رئوس مطالب

 1. رشد بدن     

 2.نیازهای بدن جهت رشد

3.مراقبت از دندان ها

 

 

 


     اهداف جزئی 

1.    با ورزش به عنوان عاملی جهت سلامتی و رشد بدن آشنا شوند.

 

2.    با مواد خوراکی مفید برای بدن آشنا شوند.

3.    آشنایی با اینکه خوردن مواد خوراکی مفید و خواب تا چه حد صحیح است.

4.     با نحوه ی صحیح مسواک زدن آشنا شوند.

5.با عوامل مناسبی که باعث صحیح تر مسواک زدن دندان می شود  

آشنا شوند.

 6.  با سلامتی دندان که عاملی برای سلامتی بدن است آشنا شوند.

7. با رشد بدن آشنا شوند..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   اهداف رفتاری

فراگیر باید بتوانند:

 

1.    مسواک زدن را به عنوان عاملی جهت  رشد و سلامتی بدن در زندگی به کار گیرند.(شناختی،

به کار بستن،جنبشی)

 

2.    در هر چیز از جمله خوردن و خوابیدن اعتدال را رعایت کنند . (عاطفی،واکنش،درون فردی)

 

3.    نحوه ی صحیح مسواک زدن را با تقلید از معلم در کلاس اجرا کنند. (مهارتی ،سطح تقلید،جنبشی)

 

4.    پازلها را در گروه درست کنند.(مهارتی،دقت،جنبشی و برون فردی)

 

5.     کلمه های به هم ریخته را در گروه مرتب کنند و یک جمله بسازند. (شناختی،ترکیب،انتزاعی و

برون فردی)

 

6.     جملات داده شده را در گروه بخوانند و برای دیگر هم کلاسی ها توضیح دهند.(شناختی ،درک و فهم،

برون فردی و کلامی)

 

7.    رشد بدن انسان را با اجرای نمایشی کوتاه به همکلاسی ها نشان دهد.(مهارتی ،اجرای مستقل،

جنبشی)

 

8.    مراسم شکر گزاری نعمت های خدا را در کلاس اجرا کنیم. (عاطفی،ارزشگزاری،درون فردی و برون فردی)

 

9.    بتوانند کارهای مفید و مضر برای سلامت دندان را از هم جدا کنند .(شناختی،کاربرد،برون فردی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 فعالیت های مقدماتی

سلام و احوال پرسی،آگاهی از شرایط فیزیکی و روحی فراگیران ،سردی و گرمی هوا،حضور و غیاب

،پرسش از درس گذشته

 


 

   رفتار ورودی

ا بحال مسواک زده باشند و خوراکی های غیر مفید را بدانند.

 


 

 ارزشیابی تشخیصی

مسواک زدن را در کلاس اجرا کنند

 

 رسانه

تخته ، گچ ، پازل ( خواب،مسواک زدن ودست شستن،سبزی و میوه و مرغ و ماهی )،  پخش موسیقی

، ، مقوا،فیلم،لباس،مسواک،ماکت دندان


 

 


 

 

 

 

 روش تدریس

پرسش و پاسخ،ایفای نقش،مشارکتی،توضیحی،سخنرانی، نمایشی ، کاوشگری

 

 

 

 ایجاد انگیزه

  توسط اجرای نمایش :

یک از فراگیران با چشم گریان در حالی که یک لباس کوتاه در دست دارد وارد کلاس می شود.معلم دلیل

را جویا می شود او می گوید من امروز از بین لباس های قدیمی ام این لباسم را پیدا کردم اما اندازه ام

نیست چه کنم

 نمی دانم چرا این لباس برای من تنگ شده است؟و معلم دلیل را از بچه ها جویا می شود؟ و بچه  ها

توضیح می دهند و معلم چند توصیه در رابطه با رشد بدن ارائه می دهد.                                          

 

 


 

 

 

 ارائه ی درس

فعالیت های فراگیر

 

در حین مشورت با هم پازل ها را کامل می کنند.

 

هدف:

رسانه و روش تدریس:                                                                  زمان:

 

 

 

 

 


پازل را می سازند و

توضیح می دهند.

هدف:

رسانه و روش تدریس:                                                                  زمان:

 

 

 


 

 

.نگاه می کنند.

 

 

 

4.بچه ها دقت کرده و توضیح می دهند.

5.توجه کنند.

6.توضیح دهند و به توضیحات معلم گوش می دهند.

 

 7.توجه می کنند و همه توسط مسواک های خودشان مسواک می زنند به همراه مسواک زدن بر مولاژ توسط معلم.

 

 

8.همه با هم می خندند.

 

 

 

9.توجه کنند.و جمله را می سازندجمله ساخته شده را می خوانند.

 

 

 

 

فعالیت های معلم

  به هر گروه یک عدد پازل می دهیم تا آن را به یاری هم گروهی های خود کامل کنند. و در همان حین تا زمانی که موسیقی پخش می شود می توانند با هم مشورت کنند سپس هر گروه در رابطه با فواید تصویر توضیح می دهند.و توجه آن ها را به این نکته جلب می کنیم  که درانجام هر کار اعتدال را رعایت کنند.

 

 

 

 

 

 بچه ها از آن جایی که مسواک زدن بسیار مهم است امروز در رابطه با مسواک زدن توضیح بیشتری می دهم. 

 

 

 

 

 

3.پخش فیلمی که نتیجه خوب مسواک زدن را نشان می دهد.

 

 

 

5.    توضیح دادن در رابطه با اینکه اگر ما خوب مسواک بزنیم بدنمان سالم می ماند و به راحتی می خوابیم.

6.     

5. پخش فیلم در رابطه با نحوه ی صحیح مسواک زدن.

6 .  توضیح دادن در رابطه با فیلم نحوه ی صحیح مسواک زدن و    سپس در رابطه با فیلم با هم صحبت می کنیم.

 

 

7.حالا مسواک زدن بر روی مولاژ را به بچه ها نشان می دهیم و بچه ها هم همراه و پا به پای معلم دندان های خود را مسواک می زنند.و نشان دادن نحوه ی صحیح نخ دندان کشیدن.

 

 

8.دخترای گلم وقتی ما دندان های زیبا تری داشته باشیم خنده هامون هم قشنگ تر میشود .حالا همه لبخند بزنید ببینم کی لبخندش قشنگ تر هست.

 

9.نصب مقوایی که بر روی آن جمله به هم ریخته نصب شده است و فراگیران با مشورت در گروه جمله را مرتب کنند و همه با هم جمله را بخوانند و معلم جمله نوشته شده را سرجایش بچسباند و در رابطه با جمله توضیح دهند.جمله را به این صورت می نویسیم. ( مصرف روزانه دو لیوان شیر باعث محکم شدن استخوان ها و سلامت دندان ها می شود.) و چون زیر هر کلمه یک عدد نوشته شده این کار هم بازی ریاضی هست هم جمله سازی هست. 

 

 

 

 جهت جمع بندی فیلمی را پخش می کنیم که شامل همه ی مواردی که تا به حال گفته شده است

می شود.

جهت ارزشیابی پایانی به هر گروه یک بادکنک می دهیم به طوری که در هر بادکنک یک کاغذ وجود

داشته باشد با شمارش معلم با ترکاندن بادکنک ها می توانند به کاغذ ها دست پیدا کنند (مسواک

زدن من چهار دقیقه طول می کشد. ،من فقط قبل خواب مسواک می زنم،من بعد از خوردن شیرینی

مسواک می زنم،من هرگز آب خیلی سرد نمی  خورم ، در یک شبانه روز فقط یک بار مسواک می زنم

من پسته و فندق را با دندان می شکنم) 

سپس از هر گروه یک نفر بلند می شود و جمله را پای تخته می چسباند و می خواند اگر درست بود

همه می گویند غلطه آی غلطه غلط غلوط غلط و درست آن را بچه ها اعلام می کنند و اگر درست بود

همه می گویند آآآفرین ب ب بهترین.   

 

 


 


 

 تعیین تکلیف

یک گروه در رابطه با بهترین نوع خمیر دندان یک گروه هر چند وقت یک بار باید مسواک را عوض کرد یک

گروه زمان مسواک زدن یک گروه مدت مسواک زدن،و گروه آخر در رابطه با نوع موهای مسواک تحقیق

کنند.

 

 


 

 کاربرد درس

علمی: اضافه شدن اطلاعاتی در رابطه با رشد بدن و مسواک زدن

اخلاقی:برای نعمت هایی که خدا به آنها داده است شکر به جای آورند.

اجتماعی:فردی که دهانش خوشبو باشد در جامعه بیش تر مورد پذیرش دیگران است

آموزشی:دادن اطلاعاتی در رابطه با رشد بدن و مسواک زدن

 


 

 

ایجاد فضای معنوی در کلاس درس به همراه موزیک ملایم و در همان حین همه با هم دست ها را بلند

کنند و همراه دعا شکر خدای مهربان را به جا آورند.

 

 

 

حسن ختام

 


نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۴ آبان۱۳۹۰ توسط سارا اربابی